Hemreda.nu

Allmänna villkor

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med oss och våra tjänster. Våra allmänna villkor visar vår policy för hur vi arbetar och är till för att vi ska få ett gott samarbete.

BETALNINGSMETOD

Betalning sker via faktura inom 15 dagar från fakturadatum. Dina fakturor skickas företrädelsevis via mail men går också att få via post om så önskas.

RESOR, ÅTERVINNA & SKÄNKA

I de fall ni vill skänka/återvinna saker kan vi endast ta med så mycket som vi kan bära själva och ta med i bilen vid det tillfälle arbetet utförts. Ibland har vi även möjlighet att ta med ett släp men det måste i så fall avtalas om innan.

BOKNINGAR

Inga påminnelser om dina bokningar skickas, om du behöver boka om eller avboka din tid är det ditt ansvar att höra av dig i god tid. Avbokning ska se senast 24-timmar innan den bokade tiden, i annat fall debiterar vi halva kostanden för uppdraget om vi inte lyckas få in uppdraget en närliggande dag i stället. Om du är tvungen att avboka din tid så snart inpå den bokade tiden att vi redan är på väg till dig debiteras du för den tid du bokat.

HANTERING AV ÄGODELAR

Vi använder rimlig omsorg vid hanterandet av dina ägodelar. Vi tar inget ansvar för eventuella skador på egendomen, om det inte är det direkta resultatet av vår grova oaktsamhet.

TILLGÅNG TILL ARBETSPLATSEN

Kunden ser till att vi har tillgång till arbetsplatsen under de bokade tiderna vi kommit överens om.

INKÖP AV PRODUKTER

Du står själv för kostnaden av alla inköpta inredningsprodukter. Vi kommer tillsammans överens om vilka produkter vi ska köpa in åt dig, där du därefter får en samlad faktura för de produkter du behåller, till samma inköpspris som i butik. Oanvända produkter returnerar vi till inköpsstället.

TYSTNADSPLIKT & FOTOGRAFIER

Våra tjänster är 100% konfidentiella och ingen information om uppdraget eller din personliga information kommer delas. Fotografier som tas under arbetet används främst som referens för att kunna utföra uppdraget. Inga bilder publiceras utan kundens godkännande. Om godkännande medgetts av kunden för överenskomna bilder har Hemreda alla rättigheter att använda sig av bilderna i sin marknadsföring, som exempelvis i reklam, på sin hemsida och i sociala medier.

UPPSÄGNING AV AVTAL

Ni har rätt att säga upp serviceavtalet närsomhelst. Om ni beslutar er för att avsluta avtalet, är ni fortfarande ansvarig för alla utgifter och kostnader åsamkat före uppsägning. Hemreda har samma rättigheter angående uppsägning, så länge ni får rimlig tid att arrangera alternativ service.

GODKÄNNANDE

Genom bokning av våra tjänster godkänner du de allmänna villkoren, om inget annat angetts i en offert.